Ifjúsági csoportunk

A Mozgáskorlátozottak Somogy Megyei Egyesülete Ifjúsági Csoportja 1999. októberében alakult önszerveződő módon, az egyesület alapszabályát magára nézve kötelezőnek tartja.

Jelenleg a klubtalálkozókat átmenetileg az Egyesület székhelyén (Kaposvár, Béke u. 47. sz. ) tartjuk. Az MSE “Önálló Élet” Segítő és Szolgáltató Központja átépítés alatt áll, véglegesen itt lesz kialakítva az egyesület klubhelyisége és reményeink szerint 2002 -ben már beköltözhetünk.

Az ifjúsági csoport tagsága elsősorban kaposvári, de a megye különböző pontjáról is jönnek a tagjaink (Szenna, Kaposszerdahely, Mosdós, Polány, Lengyeltóti, Tolna megyéből Dalmandról).

14-30 éves korosztályhoz tartoznak a fiataljaink, akik mozgáskorlátozottságukból, egészségkárosodásukból és más fogyatékosságukból adódóan speciális élethelyzetben vannak, rájuk jellemző egyéni problémákkal. Az ifjúsági csoport tagsága elsősorban kaposvári, de a megye különböző pontjáról is jönnek a tagjaink (Szenna, Kaposszerdahely, Mosdós, Polány, Lengyeltóti, Tolna megyéből Dalmandról). 14-30 éves korosztályhoz tartoznak a fiataljaink, akik mozgáskorlátozottságukból, egészségkárosodásukból és más fogyatékosságukból adódóan speciális élethelyzetben vannak, rájuk jellemző egyéni problémákkal.

Szervezetünk hiánypótló, hiszen a tagságunk mozgáskorlátozottságából adódóan más, mint a többi fiatal és nehézségeik vannak a beilleszkedés, a társadalmi integráció terén. A csoportból 7 fő kerekes székes, 7 fő segédeszközzel közlekedik, 1 fő teljesen vak, illetve más szervi elváltozásban szenvednek. Szociálisan is hátrányos helyzetűek 2 fő félárva és további 6 fő csonka családban él, gyakran csak rokkantsági járadékkal rendelkeznek, mivel 26 éves koruk előtt váltak rokkanttá így nem szerezhettek a nyugdíj szempontjából sem szolgálati időt, hiszen nagy részük születésétől fogva rokkant, illetve baleset vagy betegség során már gyermekkorban rokkanttá váltak.

Csoportunk létrejöttének és létének háttere

A fizikai akadályoztatáson túl problémát okoz, hogy tagjaink ki vannak szolgáltatva a környezetüknek, ha a család felvállalja, akkor eljutnak a rendezvényeinkre, ha nem, akkor gyakran nekünk kell megszervezni a szállításukat úgy, hogy egy másik tag szülője vállalja személykocsival a szállítást.

Ebből is látszik mennyire a környezetükre vannak utalva. Sok múlik a szülő hozzáállásán, van aki túlságosan magához köti és van aki számára csak teher a sérült gyerek. Az a szülő, aki annyira félti a gyermekét – gyakran huszonéves-, hogy mindent maga akar intézni a gyerek helyett, nehogy újabb bántalom érje, önállótlanná teszi gyermekét, képtelenek a saját ügyeiket intézni, nem tudják hová forduljanak problémáikkal, hogyan oldják meg. A szülő sajnos előbb-útóbb a természet rendjénél fogva magára hagyja a gyermekét és a problémák ekkor csúcsosodnak ki. Ekkor szembesülnek először az ÉLET-tel. Ezt a problémát igyekszünk tudatosítani mind a fiatallal, mind a szülővel egyaránt. Mennyivel könnyebb önállóvá válni, – még kerekesszékben is- ha megvan a szükség szerinti segítő háttér, például a szülők, a barátok, a munkatársak stb!

Ezért bíztatjuk a fiatalokat és keressük a módokat, hogyan tudnának mégis iskolába járni, lehetőleg integrált módon, akadálymentes környezetben. Az Esélyegyenlőségi törvény alapján várhatóan pár éven belül rendeződnek az akadálymentesítés problémái, de addig is vannak felnövekvő sérült csoportok, akik akadályoztatva vannak. Márpedig a tanulás elsődleges fontosságú, hogy képzettséget szerezzenek, és hatékonyan tudják magukat képviselni a munkaerőpiacon.

Összefoglalva a tevékenységünk komplex, több területen is átfedi egymást és a fiatalok aktív részvételével történik. A fiatalokat megpróbáljuk önálló életvitelre nevelni, hogy saját maguk tudják az életüket, a döntéseiket irányítani, mindehhez anyagi függetlenség szükséges, amelyet munkával lehet és kell biztosítani. Ehhez az is szükséges, hogy a szülő elengedje a fiatalt, tapasztalatokat tudjon szerezni, és megtanulja az akadályokat leküzdeni. A környezeti akadályokat is meg kell tanulni a meglévő adottságokkal, technikai háttérrel legyőzni.

Bodorné Kovács Katalin csoportvezető: “MSE ifjúsági csoport vezetőjeként és saját tapasztalatból is mondhatom, hogy a fiatalok keresik az értelmes célt, és az életüket akkor érzik teljesnek, ha dolgozhatnak. Tudatosítanunk kell a fiatalokban, hogy igenis képesek hasznos és értelmes munkát végezni, még megváltozott munkaképesség esetén is. Le kell győzni a társadalmi előítéleteket, ezt viszont csak úgy tudjuk elérni, hogy kitartóan jelezzük ez irányú szándékunkat és eszerint példamutatóan élünk. 14 éves korom óta kerekes székben élek, de tudom, hogy az élet így is szép és teljes lehet, de ez csak rajtunk múlik, mit teszünk érte, hogyan élünk. Ezért fontos, hogy a fejekben is rendet tegyünk és tudatosítsuk, hogy ez egy állapot, amivel együtt lehet élni.”

Célunk

  1. A csoport tagjai legyenek képesek önálló életvitelt folytatni, és egyéni döntéseket hozni saját életüket érintően.
  2. Tagjaink szeretnék képezni magukat, iskolába járni, információval segítjük a törekvéseiket, hogy akadálymentes iskolákat találjanak, és a távoktatás lehetőségeit is ismertetjük. Pályázaton nyert számítógépet a fiatalok korlátlanul használhatják – előzetes megbeszélés alapján.
  3. A tagok egy része szívesen vállalna munkát, de alacsony iskolázottságuk és fizikai, ill. szellemi adottságuknál fogva kiszorulnak a munkaerő piacról. Fogyatékosságaik okán csak bizonyos feladatokat tudnak ellátni, de vannak olyan feladatok, amit képesek ellátni. Tagjaink másik része a nehézségek ellenére képezte magát, mégsem tud a képzettségének megfelelő állást találni a fizikai akadályok és az előítéletek miatt.
  4. Információ és tanácsadás a fogyatékosságból adódó különböző kérdésekre, problémákra. Folyamatosan figyeljük a jogszabályváltozásokat, és ezekről tájékoztatjuk tagjainkat.
  5. A sportélet újraindítása, ping – pong csapat alakítása, vagy igény szerint más sportágakban részvétel. A fogyatékos fiatalok számára különösen fontos a sport, erőt, önbizalmat adhat és segíthet visszavezetni az ép társadalomba. Egyes kiemelkedő eredmények pedig példát mutatnak mind az ép, mind a sérült fiatal számára egyaránt.
  6. A médián és egyéb csatornákon a közvéleményt megismertetni a problémáinkkal és a megismerés által a véleményük alakítása, illetve a megfelelő érdekérvényesítés.
  7. Mivel súlyos mozgáskorlátozottak a tagjaink, alapvető feltétel, hogy az akadálymentes környezetet biztosítsuk a számukra, mind a klubhelyiség, mind a rendezvényeink helyszínén, már pár lépcsőfok is áthatolhatatlan akadályt jelent, vagy a keskeny ajtó méret, pl. a 70 cm –nél keskenyebb ajtó, ezen már nem fér be egy kerekes szék. Valamint a tagjaink szállítását is gyakran meg kell oldanunk, hisz állapotukból adódóan nem tudnak önállóan közlekedni.
  8. A rendszeres foglalkozásokon túl, folytatjuk a megkezdett WEB lap készítési programot a fiatalok aktív részvételével. Szeretnénk bővíteni, és az aktualitásokkal frissíteni honlapunkat a www.msme.ngo.hu címen (Ifjúsági Csoport link alatt).