Összegzés EFOP 1.3.7

Széchényi terv 2020 egy helyjelölő ikonban

EFOP-1.3.7-17-2017-00227

  • Pályázó neve: Mozgáskorlátozottak Somogy Megyei Egyesülete
  • Projekt címe: Civil és egyházi szervezet együttműködése Somogy megyében az esélyegyenlőségért.
  • Szerződés száma: EFOP-1.3.7-17-2017-00227
  • Támogatás összege: 50 000 000 Ft.
  • Támogatás mértéke: 100 %
  • Összköltség: 50 000 000 Ft
  • A projekt megvalósítása: 2018.01.01. – 2020.12.31.

Az EFOP-1.3.7-17-2017-00227 kódszámú „Civil és egyházi szervezet együttműködése Somogy megyében az esélyegyenlőségért” című projekt megvalósítása során a Mozgáskorlátozottak Somogy Megyei Egyesülete (mint konzorciumvezető) és a Zselickislak Római Katolikus Plébánia (mint konzorciumi partner) hátránykompenzációs tevékenységeket végez 2018.01.01-től 2020.12.31-ig.

Megvalósítandó tevékenységeink, programjaink szignifikánsan hozzájárulnak a társadalmi esélyegyenlőség fokozásához, valamint az előítéletesség és a hátrányos megkülönböztetés elleni többszintű fellépéshez. A Mozgáskorlátozottak Somogy Megyei Egyesülete közhasznú civil szervezet, mely fontos szerepet tölt be a somogyi fogyatékossággal élő, elsősorban mozgássérült emberek megsegítésében, a társadalmi életben való egyenrangú részvétel biztosításában. A Szervezet hiánypótló szociális, egészségügyi, képzési és életvitelt segítő szolgáltatásokat nyújt. Alapvető célja a fogyatékossággal élő személyek társadalomban való aktív részvételének elősegítése, számukra és a családtagjaiknak mentális, pszichés, sorstársi és rehabilitációs segítség nyújtása. A társadalmi beilleszkedést segítő közösségi szolgáltatásokat biztosít az életvitel, a kultúra, a művészet, az önmegvalósítás, a sport, a szabadidősport, pihenés és rehabilitáció területén.

A Zselickislaki Római Katolikus Plébánia fontos szerepet tölt be a helyi közösség életében, mivel a település népességének több mint 80%-a római katolikus vallású.

A fenti 2 szervezet a projekt célcsoport tagjainak megszólítása és közösségbe vonása, a szemléletformálás és a hátrányos helyzetű személyek integrációja terén széles körű szakmai tapasztalatokkal bír. E szervezeteknek meghatározó a szerepük a helyben lévő közösségek megtartó erejének erősítésében, a hátrányos helyzetűek befogadásában, a leszakadó rétegek támogatásában, a mélyszegénységben és a többségi (helyi) társadalomban élők közötti szociokulturális hátrányok mérséklésében.

A Projekt megvalósítás 36 hónapja alatt 3 db mérföldkő került betervezésre. Az első mérföldkő elérésének tervezett dátuma 2018.10.31. E mérföldkő elérésig megvalósul a vállalt szervezet fejlesztése (min. 20 fő a szervezeten belül bevonásra kerül), valamint a szakmai megvalósításához kapcsolódó beszerzések lefolytatásra-, a szükséges eszközök pedig beszerzésre kerülnek.

A 2. mérföldkő elérésének tervezett dátuma 2019. 06.30., a mérföldkő elérésig megvalósul az újonnan létrejött közösség regisztrációja, (min. 40 fő bevonásra kerül.

A 3. mérföldkő elérésének tervezett dátuma 2020.12.31., ami a Projekt fizikai befejezésének időpontja, a mérföldkő elérésig megvalósul az összes támogatott tevékenység.

A projekt keretében hátránykompenzációs programokat valósítunk meg, hozzájárulva ezáltal a többségi társadalomban élők és az egyes célcsoportok közötti szociokulturális hátrányok mérsékléséhez. A projektbe bevont személyek a megtanult és elsajátított készségeik, valamint a közösség megtartó és inspiráló ereje által élhetőbbnek ítélik majd meg a helyzetüket, így a hátrányos társadalmi csoportokra jellemző „kilátástalanság érzés” és a kedvezőtlen adottságok is mérséklődnek. A projekt által pozitív minták kerülnek átadásra, melyeket a résztvevők a sajátjuknak éreznek majd, a jövőben átadják azokat a környezetük számára. A megvalósító szervezetek országos szervezeti struktúrája önmagában lehetővé teszi a jó gyakorlatok országos (hálózatszerű) továbbadását.

Hiszünk abban, hogy projektünk programjaink számos pozitív mintát és üzeneteket hordoznak majd, az új közösségek kialakítása mellett a már meglévő közösségeket is gyarapítják, azokat inspiráló közeggé teszik. A meglévő és a Projekt eredményeképpen létrejövő új közösségek pedig nem csak a Projektbe közvetlenül bevont hátrányos helyzetű célcsoport tagok életét befolyásolják, hanem azok közvetlen környezetét is, segítenek ezzel megfékezni a folyamatos elvándorlás okozta népességcsökkenést, az elvándorlást és munkanélküliséget is, szélesebb spektrumban nézve a multiplikátor hatások miatt meghatározhatják a térség jövőképét is.