Pozitív változás

Némi meglepetésse! bukkantunk rá, hogy a fogyatékossággal élők fogtalkoztatását pozitívan érintő változás a 2013. évi XCVll. Törvény a honvédségi adatkezelésről, az egyes honvédelml kötelezettségek teljesítésével kapcsolatos katonai igazgatási feladatokról 76.§-ban került elfogadásra és látott napvilágot a Magyar KözIöny 102. számában.

A lényeg, hogy a korábban már támogatással foglalkoztatott megváItozott munkaképességű dolgozónak csak a támogatás érdekében nem kell fe!ülvizsgálatra mennie. A pontos szöveget itt olvashatják el:
A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. Törvény 38. S (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
(3) A 25.§ alkalmazásában megváltozott munkaképességűnek kell tekinteni a) azt a személyt is, aki

a) 30.§ (4)(5) bekezdése Vagy a 32.§ (1) bekezdése alapján rehabilitációs ellátásban vagy rokkantsági ellátásban részesült a felülvizsgálat alapján hozott döntés jogeróre emelkedésének napjáig, de legkésőbb a rá irány adó nyugdíjkorhatár betöltéséig.

b) a rokkantsági járadékban részesülő személyt is a rá irányadó nyugdíjkorhatár betöltéséig.
c) a 33. $ (1) bekezdése alapján rehabilitációs ellátásban részeslilö személyt is a felülvizsgálat alapján hozott döntés jogerőre emelkedésének napjáig, de legkésőbb a ráirányadó nyugdíjkorhatár betöltéséig,
d) azaz a, c) pont alá nem tartozó személyt is, akinek a foglalkoztatása alapján a munkáltató 2012-decemberében megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásához nyújtott költségvetési támogatásban részesült. a 26.§ szerinti hatósági bizonyítvány kiállításának napjáig, de legkésőbb 2013. december 31-ig.

  • Bejegyzés kelte :
  • Kategória : Hírek