Tájékoztatás

Kedves Intézményvezetők, Vezető munkatársak és Érintett személyek!

 

A Támogató Szolgálatok járművei számára, továbbá a fogyatékossággal élő személyek számára névre szólóan kiállított Parkolási kártyák (közokiratok) jogszerű használatával kapcsolatban a következő tájékoztatási és egyben figyelem felhívási kötelezettséget adom ki.

Az érvényes Parkolási kártya jogszerűen csak akkor használható fel, ha az a felhasználásakorkijelölt várakozóhelyre történő beálláskor, továbbá fizető várakozóhelyeken ingyenesen történő várakozás eseténközvetlenül a jogosult fogyatékossággal élő személyek :

fogyatékossági támogatásra jogosult autista, értelmi akadályozott, mozgáskorlátozott, siket, vak, tehát támogató szolgálat által történő ellátásra jogosult, szociálisan rászorult személyek,

–  továbbá parkolási kártyára, jogszabály alapján önállóan jogosult, közlekedőképességében súlyos mértékben akadályozott személyek –

szállításával  bizonyíthatóan összefüggésben  történik.

Ez azt jelenti, hogy maga a szállító jármű és annak nem jogosult vezetője, kísérője önmagában nem jogosult a Parkolási kártyát a parkolási kedvezmények igénybevételére felhasználni!

Ez vonatkozik arra az esetre is, ha pl. a Támogató Szolgálat járművével, vagy jogosult, önállóan, névre szóló Parkolási kártyával rendelkező személy szállítására szolgáló járművel, a Parkolási kártya felhasználásával, nem jogosult személy, hanem pl. kísérő, gondozó bevásárolni, vagy ügyet intézni megy úgy, hogy a jogosult személlyel az igénybevétel nincs közvetlen személyes összefüggésben, tehát a jogosult fogyatékossággal élő személy, fizikailag bizonyíthatóan nincs jelen, vagy a várakozás nem a jogosult személy bizonyítható szállításának megkezdése érdekében történik!

Csak abban az esetben szabad jogszerűen Támogató Szolgálat által használt, vagy fogyatékossággal élő személy szállítására szolgáló magántulajdonban lévő járművel KEREKESSZÉKES EMBLÉMÁVAL MEGJELÖLT kijelölt várakozóhelyre beállni, ott várakozni, valamint a díjmentes várakozási lehetőséget kijelölt parkolóhelyeken igénybe venni, ha az igénybevétel közvetlen módon, a fentebb felsorolt jogosult személyek oda, vagy visszaszállításához kapcsolódik

Ez azt jelenti, hogy a jogosult személy jelenlétét, vagy az Ő ellátásához közvetlenül kapcsolódó igénybevételt, – pl. egészségügyi ellátási célt, vásárlási célt, kulturális rendezvényen történő részvételi célt, lakásra, vagy lakásról történő szállítási célt, stb. az ellenőrzésre jogosult hatósági személyek számára igazolni kell!

Ha a jogosulatlan igénybevételt – kijelölt várakozóhely jogosulatlan elfoglalását, jogosulatlan ingyenes várakozást, behajtási tilalommal védett területre történő jogosulatlan behajtást –  a hatósági személy pl. rendőr, közterület felügyelő – megállapítja, akkor közokirat jogosulatlan felhasználása miatt büntető eljárás indítható, amely „rabosítási” eljárást (újjlenyomat vételt, fényképezést, stb., ellenállás eseté, akár bilincselést rendőrségi kihallgatást)  és büntető feljelentést, majd az alapján büntető eljárás lefolytatását vonja maga után.

Egyik Támogató szolgálati járművünk gépkocsivezetője ellen már megindult egy bűntető eljárás, mert miután a jogosult személyek kiszálltak a gépkocsiból, a gépkocsivezető elment a járművel magának vásárolni és beállt a kijelölt várakozóhelyre az üzlet előtt, ahol a rendőrhatóság büntető eljárás alá vonta.

Kérem, hogy az intézményvezetők kifejezetten hívják fel a hozzájuk tartozó gépkocsivezetők, szülők, hozzátartozók figyelmét a fentiekre, mert a büntető eljárás megindítása és lefolytatása jelentős hátrányokat eredményezhet és az ebből eredő következményekért az Egyesület nem tud felelősséget vállalni!

Hegedüs Lajos elnök

  • Bejegyzés kelte :
  • Kategória : Felhívások