TABI TÁMOGATÓ SZOLGÁLAT

2017.12.01-én indult a Napsugár Rehabilitációs és Habilitációs Központ Tabi Támogató Szolgálata.

8660 Tab, Kossuth Lajos utca 79.

E-mail: naszk@mksme.t-online.hu

Tel.: 06-20/439-94-55

Az intézmény fogyatékos emberek számára nyújt:

 információs és kommunikációt segítő szolgáltatásokat,

 személyi segítségnyújtást,

 speciális szállítást,

 életviteli és foglalkozási rehabilitációs tanácsadást,

 közösségi szolgáltatásokhoz való hozzáférést.

 

A szolgáltatás ellátási területe:

 Tab város közigazgatási területe

 Tabi járás területén található települések

***************

Szolgáltatásaink igénybevétele önkéntes, mely az ellátást igénylő, illetve törvényes képviselője kérelmére történik. Az ellátási kérelmet az erre használatos formanyomtatványon a szolgálatvezetőhöz lehet benyújtani.

Szolgáltatásaink közül térítésmentes az információ és tanácsadás, a személyi segítésért és a szállításért térítési díjat kell fizetni.

 

A támogató szolgáltatás célcsoportja:

Önmaga ellátására nem, vagy csak részben képes látás-, hallás-, mozgás-, értelmi-, és halmozottan sérült, vagy autista személyek, akik a Támogató Szolgálat működési engedélye alapján meghatározott közigazgatási területen életvitelszerűen tartózkodnak.

A szolgáltatást csak szociálisan rászorult személyek vehetik igénybe.

A támogató szolgálat igénybevétele során szociálisan rászorultnak minősül az a súlyosan fogyatékos személy, aki fogyatékossági támogatásban, vakok személyi járadékában, illetve magasabb összegű családi pótlékban részesül.

 

Szállító szolgáltatási feladatok:

 az alapvető szükségletek kielégítését segítő szolgáltatásokhoz való hozzájutás biztosítása

 közszolgáltatásokhoz való hozzájutás biztosítása

 munkavégzését, munkavállalását segítő szolgáltatások

elérhetőségének, igénybevételének elősegítése.

 

Személyi segítői feladatok:

 a fogyatékos ember személyi, higiénés, életviteli szükségleteinek kielégítése,

 segítségnyújtás a társadalmi életben való részvételhez,

 segítségnyújtás az önálló munkavégzéshez, tanulmányok folytatásához, szociális és egészségügyi szolgáltatásokhoz, kulturális, művészeti, sport, szabadidős tevékenységekhez

 kapcsolatkészség javítása, családi kapcsolatok erősítése.

 

Információs feladatok:

 tanácsadás,

 információnyújtás

 ügyintézés

 társadalmi intergáció előmozdítása

„…naponta megtanulni belül a tartást érezni mint tágul felénk burkában a TALÁN… LEHET? KELL! AKAROM!!!” (Galambos Pál)

Alapfilozófiánk, hogy ne mi végezzük el a sérült ember helyett, amire ő maga is képes, hanem biztosítsuk számára a társadalmi életben való aktív részvétel lehetőségét. Szakképzett dolgozóink az egyén személyiségi és önrendelkezési jogainak tiszteletben tartásával, meglévő képességeihez és élethelyzetéhez igazodva nyújtanak személyre szabott segítséget.